Επικοινωνία

Για ιδέες, σχόλια ή προτάσεις σχετικά με περιεχόμενο των συναντήσεων μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές μέσω της παρακάτω φόρμας ή με τον Παναγιώτη Τζαμτζή στο LinkedIn.